Slide

Монгол улсын ИРГЭН, Аж Ахуй нэгж байгууллага “Эрдэнэс тавантолгой” ХК-ийн 1072ш хувьцаа шалгах боломжтой
УИХ-ын 2024 оны 10 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Засгийн Газрын 2024 оны 45 дугаар тогтоолын дагуу 2012 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл төрсөн иргэдэд “Эрдэнэс тавантолгой” ХК-ийн хувьцааг эзэмшүүлсэн

Slide
previous arrow
next arrow

Оролцогчид

Ногдол ашиг,ХУВЬ

Үнэт цаасны Төвлөрлийн судалгаа