2023 ОНЫ 11 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

2023 оны 11 дүгээр сард Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд нийт 804 Шинэ данс нээгдсэнээс Иргэний- 793 данс, Аж ахуй нэгжийн – 11 данс,  Холболтын нийт 1967 данс нээгдсэнээс иргэний холболтын- 1960 данс, Аж ахуй нэгжийн холболтын 7 данс тус тус нээгдсэн байна. Хэрэв та 2023 оны 11 дүгээр сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг татаж авах бол ЭНД ДАРНА уу.