ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

Category: Шинэ мэдээлэл

 • “ТАВАН ТОЛГОЙ” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

  “Таван толгой” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох /нэмж тараасан/ нэгж хувьцаанд 4,746 төгрөг 20 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа. Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/ 458 “ТАВАН ТОЛГОЙ”ХК […]

 • “ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИЙН ТӨВ” ХХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

  Компанийн тухай хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.1, 81 дүгээр зүйлийн 81.5.3 дахь   заалт, “ҮЦТХТ” ХК-ийн ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох, чөлөөлөх журам”-ыг тус тус үндэслэн “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус 2 гишүүнийг сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.   ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА: Өөрөө, эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь компанийн болон […]

 • “БОДЬ ДААТГАЛ” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

  “Бодь даатгал” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 2 төгрөг 56 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа. Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/ 554 “БОДЬ ДААТГАЛ”ХК (BODI) 2024.03.25 […]

 • БИРЖИЙН БУС ЗАХ ЗЭЭЛ-1 ЖИЛД

  Санхүүгийн зохицуулах хороо “Биржийн бус зах зээлийн үйл ажиллагааны журам”-ыг баталснаар дотоодын хөрөнгийн зах зээлд бирж болон биржийн бус гэсэн хоёр санхүүжилтийн тогтолцоо бий болж аж ахуй нэгжүүд төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг өргөжүүлэхэд шаардлагатай санхүүжилтийг нээлттэй болон хаалттай хүрээнд хөрөнгө оруулагчдаас татах эрх зүйн таатай зохицуулалтын орчин бүрдсэн. Биржийн бус зах зээл дээр аж […]

 • “ТАХЬ-КО” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

  “Тахь-ко” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 102 төгрөг 60 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа. Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/ 44 “ТАХЬ-КО” ХК (TAH) 2024.04.05 102.60 […]

 • “ХҮРД” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

  “Хүрд” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 2137 төгрөг 50 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа. Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/ 8 “ХҮРД” ХК (HRD) 2024.03.21 2,137.50 […]

 • “БиДиСек ҮЦК” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

  “БиДиСек ҮЦК” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 32 төгрөг 21 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа. Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/ 522 “БиДиСек ҮЦК” ХК (BDS) […]

 • “ТҮМЭН ШУВУУТ” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

  “Түмэн шувуут” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 16 төгрөг 25 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа. Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/ 549 “ТҮМЭН ШУВУУТ” ХК (TUM) […]

 • “АПУ” ХК-ийн  2023 оны хоёрдугаар хагас жилийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

  “АПУ” ХК-ийн 2023 оны хоёрдугаар хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 41 төгрөг 80 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа. Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/ 90 “АПУ”ХК (APU) […]

 • 2024 ОНЫ 4 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

  2024 оны 04 дүгээр сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 11,310 шинэ данс 7,520 холболтын данс нээсэн байна. ЭНД ДАРНА