ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

Author: bilegariun bilegariun

 • “ИННОВЭЙШН ИНВЕСТМЕНТ” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

  Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/ 570 “ИННОВЭЙШН ИНВЕСТМЕНТ”ХК(QPAY) 2024.04.08 19.47 ₮ 91,231 184,889,160 3,546,061,056.94₮  “ИННОВЭЙШН ИНВЕСТМЕНТ” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 19 төгрөг 47 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн…

  Read More: “ИННОВЭЙШН ИНВЕСТМЕНТ” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.
 • 2024 ОНЫ 2 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

  2024 оны 02 дугаар сард Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд нийт 65,523 Шинэ данс нээгдсэнээс Иргэний- 65,510 данс, Аж ахуй нэгжийн – 13 данс,  Холболтын нийт 24,942 данс нээгдсэнээс иргэний холболтын- 24,932 данс, Аж ахуй нэгжийн холболтын 10 данс тус тус нээгдсэн байна. Хэрэв та 2024 оны 02 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг татаж авах бол ЭНД ДАРНА уу.

  Read More: 2024 ОНЫ 2 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН
 • “Хас банк” ХК-ийн 2023 оны нэгдүгээр хагас жилийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

  “Хас банк” ХК-ийн 2023 оны нэгдүгээр хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 14 төгрөг 02 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2024 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа. Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/ 568 “ХАС…

  Read More: “Хас банк” ХК-ийн 2023 оны нэгдүгээр хагас жилийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.
 • “СҮҮ” ХК-ийн 2023 оны нэгдүгээр хагас жилийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

  “СҮҮ” ХК-ийн 2023 оны нэгдүгээр хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 7 төгрөг 32 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2024 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа. Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/ 135 “СҮҮ”ХК (SUU)…

  Read More: “СҮҮ” ХК-ийн 2023 оны нэгдүгээр хагас жилийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.
 • ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА 2024.03.01

  2024 оны 03 сарын 1-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа – Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

  Read More: ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА 2024.03.01
 • 2024 ОНЫ 1 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

  2024 оны 01 дүгээр сард Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд нийт 98,279 Шинэ данс нээгдсэнээс Иргэний- 98,270 данс, Аж ахуй нэгжийн – 9 данс,  Холболтын нийт 20,027 данс нээгдсэнээс иргэний холболтын- 20,022 данс, Аж ахуй нэгжийн холболтын 5 данс тус тус нээгдсэн байна. Хэрэв та 2024 оны 01 дүгээр сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг татаж авах бол ЭНД ДАРНА уу.

  Read More: 2024 ОНЫ 1 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН
 • 2023 ОНЫ 12 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

  2023 оны 12 дугаар сард Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд нийт 304 Шинэ данс нээгдсэнээс Иргэний- 284 данс, Аж ахуй нэгжийн – 20 данс,  Холболтын нийт 2898 данс нээгдсэнээс иргэний холболтын- 2880 данс, Аж ахуй нэгжийн холболтын 18 данс тус тус нээгдсэн байна. Хэрэв та 2023 оны 12 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг татаж авах бол ЭНД ДАРНА уу.

  Read More: 2023 ОНЫ 12 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН
 • ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА 2024.01.31

  2024 оны 01 сарын 31-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа – Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

  Read More: ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА 2024.01.31
 • “МОНГОЛ БАЗАЛЬТ” ХК-ийн  2022 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

  “МОНГОЛ БАЗАЛЬТ” ХК-ийн 2022 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 19 төгрөг /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2023 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа. Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/ 544 “МОНГОЛ БАЗАЛЬТ”ХК (MBW) 2023.03.31 19 ₮…

  Read More: “МОНГОЛ БАЗАЛЬТ” ХК-ийн  2022 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.
 • “МОНОС ХҮНС” ХК-ИЙН  2022 ОНЫ НОГДОЛ АШГИЙГ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ДАНСАНД БАЙРШУУЛЛАА.

  “Монос хүнс” ХК-ийн 2022 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 2 төгрөг 28 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2023 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа. Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/ 551 “МОНОС ХҮНС”ХК (MFC) 2023.04.10…

  Read More: “МОНОС ХҮНС” ХК-ИЙН  2022 ОНЫ НОГДОЛ АШГИЙГ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ДАНСАНД БАЙРШУУЛЛАА.

Search

Popular Posts

 • “ИННОВЭЙШН ИНВЕСТМЕНТ” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

  Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/ 570 “ИННОВЭЙШН ИНВЕСТМЕНТ”ХК(QPAY) 2024.04.08 19.47 ₮ 91,231 184,889,160 3,546,061,056.94₮  “ИННОВЭЙШН ИНВЕСТМЕНТ” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 19 төгрөг 47 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн…

 • 2024 ОНЫ 2 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

  2024 оны 02 дугаар сард Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд нийт 65,523 Шинэ данс нээгдсэнээс Иргэний- 65,510 данс, Аж ахуй нэгжийн – 13 данс,  Холболтын нийт 24,942 данс нээгдсэнээс иргэний холболтын- 24,932 данс, Аж ахуй нэгжийн холболтын 10 данс тус тус нээгдсэн байна. Хэрэв та 2024 оны 02 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг татаж авах бол ЭНД ДАРНА уу.

 • “Хас банк” ХК-ийн 2023 оны нэгдүгээр хагас жилийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

  “Хас банк” ХК-ийн 2023 оны нэгдүгээр хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 14 төгрөг 02 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2024 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа. Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/ 568 “ХАС…

Categories

Tags

There’s no content to show here yet.