ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

2024 ОНЫ 1 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

Хайлт


2024 оны 01 дүгээр сард Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд нийт 98,279 Шинэ данс нээгдсэнээс Иргэний- 98,270 данс, Аж ахуй нэгжийн – 9 данс,  Холболтын нийт 20,027 данс нээгдсэнээс иргэний холболтын- 20,022 данс, Аж ахуй нэгжийн холболтын 5 данс тус тус нээгдсэн байна. Хэрэв та 2024 оны 01 дүгээр сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг татаж авах бол ЭНД ДАРНА уу.