ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“СҮҮ” ХК-ийн 2021 оны хоёрдугаар хагас жилийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт

“СҮҮ” ХК-ийн 2021 оны хоёрдугаар хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 4 төгрөг 39 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2022 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо ширхэг Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
135

“СҮҮ”ХК

(SUU)

2022-04-08 4.39₮ 5,262 20,038,181 83,450,019.22 ₮