2023 ОНЫ 10 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

2023 оны 10 дугаар сард Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд нийт 264 шинэ данс нээгдсэнээс Иргэний- 256 данс, Аж ахуй нэгжийн – 8 данс,  Холболтын нийт 3326 данс нээгдсэнээс иргэний- 3319 данс, Аж ахуй нэгжийн 7 данс тус тус нээгдсэн байна. Хэрэв та 2023 оны 10 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг татаж авах бол ЭНД ДАРНА уу.