ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашиг хуваарилсан талаарх хураангуй тайлан /2022.03.31/

Хайлт

Төрийн сангаас ирүүлсэн нийт гүйлгээний тайлан

Утга Иргэдийн тоо Хувьцааны тоо ширхэг Ногдол ашгийн дүн
Гүйлгээ амжилттай хийгдсэн 2,167,947 1,909,559,503 157,674,319,743.00 ₮
Буцсан гүйлгээ 30,775 28,235,086 2,287,041,966.00 ₮
Нийт 2,200,675 1,937,794,589 156,961,361,709.00₮