ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

Биржийн бус зах зээлд арилжаалах өрийн хэрэгслийг үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэсэн жагсаалт /2021 он/

Хайлт


2021 онд “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК бижрийн бус зах зээл /OTC market/-д анхны өрийн хэрэгсэлийг бүртгэснээс хойш 44 компанийн өрийн хэрэгсэлийг бүртгэлээ. Дэлгэрэнгүй судалгаа ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.