ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“УЛААНБААТАР БҮК” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт


Улаанбаатар Бүк” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 28 төгрөг 50 мөнгө тараасныг 2021 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
195

“Улаанбаатар БҮК”ХК

(BUK)

2021-04-07 28.50₮    867

  2,898,971

80,254,320.00 ₮