ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“Бодь Даатгал” ХК-ийн IPO/ Үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжаа амжилттай боллоо.

Хайлт

“Бодь даатгал” ХК-ийн IPO/ Үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжаа амжилттай боллоо

“Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК нь 2020 оны анхны IPO болох “Бодь даатгал” ХК-ийн 25 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 235,319,718 ширхэг хувьцааг үнэт цаасны  төвлөрсөн хадгаламжийн бүртгэлд бүртгэн, анхдагч арилжааны төлбөрийг амжилттай гүйцэтгэж, хувьцаа эзэмшигчдийн өмчлөх эрхийг баталгаажуулан бүртгэлээ.