ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт


“Лэндмн ББСБ” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 1 төгрөг 35 мөнгө тараасныг 2020 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
545

“ЛЭНДМН ББСБ” ХК

(LEND)

2020-02-25 1.35₮     4,330 196,000,000 266,123,925.68₮