ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“АПУ” ХК-ийн 2018 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа

Хайлт


“АПУ” ХК-ийн 2018 оны  ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 41 төгрөг 40 мөнгө тараасныг  2019 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг/төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
90 “АПУ”ХК (APU) 2019-04-04 41.40 5,405 49,199,523 2,036,860,252.20