ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

PROPERTY INVESTMENT ULAANBAATAR 2019

Хайлт


ЗОРИЛГО

Энэхүү арга хэмжээ нь Улаанбаатар хотод хэрэгжүүлж буй томоохон барилгын төслүүдийг хөрөнгө оруулагч нарт танилцуулах, төсөл хэрэгжүүлэгч, хөрөнгө оруулагч нарт харилцан ашигтай хамтран ажиллах боломжийг нээж өгөх зорилготой. Арга хэмжээний үеэр барилгын салбарын хөгжлийн асуудлаар судлаачид, барилгын салбарт төсөл хэрэгжүүлэгч бизнес эрхлэгч нар нэг дор цугларч салбарын асуудлуудыг хэлэлцэж, санал солилцох болно.

ХЭН ОРОЛЦОХ ВЭ?

Арга хэмжээнд Улаанбаатар хотод хэрэгжүүлж буй барилгын төсөл хэрэгжүүлэгч компаниудын орон сууц, үйлчилгээний 20 гаруй төслүүд танилцуулагдах ба эдгээр төслүүдэд хөрөнгө оруулах сонирхол бүхий иргэд, хувь хүмүүс, аж ахуйн нэгжүүд, бизнесийн төлөөллүүд,  болон бодлого боловсруулагчид,  судлаачид, хэвлэл мэдээллийнхэн оролцох юм. Үүнд:

 • Барилгын төсөл хэрэгжүүлэгч компаниуд
 • Хөрөнгө оруулагчид
 • Бизнес эрхлэгчид
 • Банк санхүүгийн байгууллагууд
 • Судалгааны байгууллагууд
 • Бодлого боловсруулагчид
 • ОУ-ын ҮХХ-ийн байгууллагууд

АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ҮНЭ ЦЭНЭ

 • Шинэ төслийн мэдээлэл авах, хөрөнгө оруулах боломжит төслүүдийг олох
 • Төслийн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, төсөлд хөрөнгө оруулалт татах
 • Бага зардлаар цаг хугацаа хэмнэн бизнесээ өргөжүүлэх
 • Салбарын лидерүүдтэй нүүр тулан уулзаж бизнесийн харилцаа хамтын ажиллагаа тогтоох
 • Барилгын салбарын зах зээл, чиг хандлагын талаар судлаачдын байр суурийг сонсох

МАНДАЛА ХОТХОНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

Эх сурвалж: http://moncon.mn/piu2019