ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“Монгол Шуудан” ХК-ийн 2017 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт


“Монгол Шуудан” ХК-ийн 2017 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 3.31 төгрөг тараасныг  2018 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцааны үнэ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан мөнгө
450 Монгол Шуудан ХК (MNP) 13/04/2017 3.31 2,205 33,859,363 112,074,491.53