ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“АПУ” ХК-ийн 2017 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт


“АПУ” ХК-ийн 2017 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 9 төгрөг тараасныг 2018 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцааны үнэ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан мөнгө
90 АПУ ХК (APU) 2018.03.29 9 4,985 59,936,588 539,429,292