ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“Адуунчулуун” ХК 2016 оны ногдол ашгаа тараалаа.

Хайлт

aduunchuluun“Адуунчулуун” ХК-ийн  2016 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 108.00 төгрөг /татвар суутгасан дүн/ тараасныг  2017 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдөр  харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Бүртгэх өдөр Код Ногдол ашиг Компанийн нэр Нэгж хувьцааны үнэ Харилцагчийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан мөнгө
2017/03/24 461 2016 он “Адуунчулуун” ХК 108.00 1,177 401,906 43,405,848.00