ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“Түшиг Уул” ХК-ийн хувьцааг худалдан авах саналыг бүртгэв.

Хайлт

images“ТҮШИГ УУЛ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчид болох нэгдмэл сонирхолтой нэр бүхий 6 хувьцаа эзэмшигч бусад хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааг худалдан авах санал зарлалаа.

Үндэслэл: Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэхь заалт, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн  22.1 дэхь заалт ,Хувьцаат компаний хувьцааг худалдан авах санал гаргах, худалдан авах ажиллагааны тухай журмын 3.1  дэхь заалтууд

Худалдан авах хувьцааны тоо ширхэг/хувь: 837,360 ширхэг /19.27%

Худалдан авах үнэ: 493 /дөрвөн зуун ерэн гурван/ төгрөг

Санал дуусах хугацаа: 2016.06.10

Төлбөр гүйцэтгэх өдөр 2016.06.13

Худалдан авах саналыг Монсек ҮЦК-ийн 70153090 тоот утсаар monsec99@yahoo.com цахим хаягаар тус тус хүлээн авна.