ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“Баянгол Зочид Буудал” ХК-ийн 2014 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт


bayangol“Баянгол Зочид Буудал” ХК-ийн 2014 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 319.50 төгрөг тараасныг 2015 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Огноо Код Ногдол ашиг Компанийн нэр Нэгж хувьцааны үнэ Харилцагчийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан мөнгө
2015/09/29 13 2014 он “Баянгол ЗБ” ХК 319.50 1,025 59,623 19,049,548.50