ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“Монгол мах экспо” ХК-ийн ногдол хувийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт

22971350Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2015 оны 7 дугаар сарын 03-ны өдрийн 309 тоот тогтоолын дагуу “Монгол мах экспо” ХК-ийн ногдол хувь болох нэгж хувьцаанд 1,955 төгрөг тараасныг 2015 оны 07 дугаар сарын 23-ний өдөр 297 харилцагчийн дансанд байршууллаа.

Огноо Код Ногдол хувь Компанийн нэр Нэгж хувьцааны үнэ Харилцагчийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан мөнгө
2015/07/23 226 “Монгол мах экспо ” ХК 1,955 297 51,914 101,491,870
Нийт 101,491,870