ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“Монголын Цахилгаан Холбоо” ХК 2014 оны ногдол ашгиа хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа

Хайлт


telcom“Монголын Цахилгаан Холбоо” ХК-ийн 2014 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 5.45 төгрөг тараасныг 2015 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр 3,971 харилцагчийн дансанд байршууллаа.

Огноо Код Ногдол ашиг Компанийн нэр Нэгж хувьцааны үнэ Харилцагчийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан мөнгө
2015/06/05 209 2014 “Монголын Цахилгаан Холбоо” ХК 5.45 3,971 1,371,561 7,513,157.45
5.45 3,971 1,371,561 7,513,157.45