ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

Үнэт цаасны зах зээл болон Хөдөө аж ахуйн биржийн талаар гарын авлага хэвлэгдэн гарлаа

Хайлт


Санхүүгийн зохицуулах хороо нь хөрөнгө оруулагч, иргэдийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх ажлын хүрээнд Үнэт цаасны зах зээл болон Хөдөө аж ахуйн биржийн талаар мэдээлэл агуулсан гарын авлагыг хэвлэн гаргалаа. Энэхүү гарын авлагаар иргэн танд үнэт цаасны зах зээл гэж юу болох, оролцогчид нь хэн болох, хэрхэн зохицуулагддаг талаар болон  хөрөнгө оруулалт хийхийг хүсвэл хэнд хандах талаар мэдээлэл өгөхийг зорьсон болно.

Мөн Иргэн та Хөдөө аж ахуйн бирж болон бусад оролцогч байгууллагуудын талаарх анхан шатны ойлголтыг энэхүү гарын авлагаас олж мэдэх боломжтой.

Татаж авах холбоос:

1. ИРГЭН ТА-ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ

2. ИРГЭН ТА-ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ

3. IPO-Танай компанийн санхүүгийн шийдэл

4. Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжаанд оролцох