ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

БРОКЕР ДИЛЕРИЙН КОМПАНИЙН АНХААРАЛД

Хайлт


“ҮЦТТТХТ” ХХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2015 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн №10 тогтоолоор үнэт цаасны төлбөр тооцоог Т+1 горимоор гүйцэтгэх түр журмыг баталсантай холбогдуулан Төлбөр гүйцэтгэх банкууд болон манай компанийн хооронд байгуулдаг гэрээг яаралтай шинэчлэн байгуулж хамтран ажиллана уу.

“ҮЦТТТХТ” ХХК