ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 18 дугаар тогтоол

Хайлт

“МИК актив дөрөв” ХХК-ийн гаргаж буй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 18 дугаар тогтоолыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.