ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“БиДиСек ҮЦК” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт


“БиДиСек ҮЦК” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 32 төгрөг 21 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
522“БиДиСек ҮЦК” ХК (BDS)2024.03.1132.21 ₮62813,694,883412,640,813.43 ₮