ШИНЭ МЭДЭЭ

  • “Хас банк” ХК-ийн 2023 оны нэгдүгээр хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 14 төгрөг 02 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2024 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа. Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/ 568 “ХАС…

  • “СҮҮ” ХК-ийн 2023 оны нэгдүгээр хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 7 төгрөг 32 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2024 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа. Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/ 135 “СҮҮ”ХК (SUU)…

  • 2024 оны 01 сарын 31-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа – Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

  • 2024 оны 01 дүгээр сард Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд нийт 98,279 Шинэ данс нээгдсэнээс Иргэний- 98,270 данс, Аж ахуй нэгжийн – 9 данс,  Холболтын нийт 20,027 данс нээгдсэнээс иргэний холболтын- 20,022 данс, Аж ахуй нэгжийн холболтын 5 данс тус тус нээгдсэн байна. Хэрэв та 2024 оны 01 дүгээр сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг татаж авах бол ЭНД ДАРНА уу.

  • 2023 оны 12 дугаар сард Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд нийт 304 Шинэ данс нээгдсэнээс Иргэний- 284 данс, Аж ахуй нэгжийн – 20 данс,  Холболтын нийт 2898 данс нээгдсэнээс иргэний холболтын- 2880 данс, Аж ахуй нэгжийн холболтын 18 данс тус тус нээгдсэн байна. Хэрэв та 2023 оны 12 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг татаж авах бол ЭНД ДАРНА уу.

  • 2024 оны 01 сарын 31-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа – Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.