ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“ХҮРД” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт


“Хүрд” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 2137 төгрөг 50 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
8“ХҮРД” ХК (HRD)2024.03.212,137.50 ₮9535,04174,684,812.50 ₮