Үнэт Цаасны Төвлөрсөн Хадгаламжийн Төв

“УЛААНБААТАР  БҮК” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт


“УЛААНБААТАР  БҮК” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 0 төгрөг 95 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
195“УЛААНБААТАР  БҮК”ХК (BUK)2024.03.270.95 ₮9002,772,4242,628,061.70₮