ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт


“Түмэн шувуут” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 16 төгрөг 25 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
549“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХК (TUM)2024.04.0916.25 ₮15,09937,421,112606,202,323.57 ₮