Үнэт Цаасны Төвлөрсөн Хадгаламжийн Төв

“ТАВАН ТОЛГОЙ” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт


“Таван толгой” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох /нэмж тараасан/ нэгж хувьцаанд 4,746 төгрөг 20 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
458“ТАВАН ТОЛГОЙ”ХК (TTL)2024.04.124,746.20 ₮3,4452,657,19512,463,934,868.80 ₮