Үнэт Цаасны Төвлөрсөн Хадгаламжийн Төв

“СҮҮ” ХК-ийн  2023 оны хоёрдугаар хагас жилийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт


“СҮҮ” ХК-ийн 2023 оны хоёрдугаар хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 5 төгрөг 61 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2024 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тоо ширхэгДансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
135“СҮҮ”ХК (SUU)2024-04-025.61 ₮10,77420,409,157108,962,604.41 ₮