Үнэт Цаасны Төвлөрсөн Хадгаламжийн Төв

Судалгаа

Төвлөрлийн судалгаа

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА 2024.04.30

2024 оны 04 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА 2024.03.31

2024 оны 03 сарын 31-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА 2024.02.29

2024 оны 02 сарын 29-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА 2024.01.31

2024 оны 01 сарын 31-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА 2023.12.31

2023 оны 12 сарын 31-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА 2023.11.30

2023 оны 11 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА 2023.10.31

2023 оны 10 дугаар сарын 31-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА 2023.09.31

2023 оны 09 сарын 31-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА 2023.08.31

2023 оны 8 сарын 31-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА 2023.07.31

2023 оны 7 сарын 31-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА 2023.06.30

2023 оны 6 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА 2023.05.31

2023 оны 5 дугаар сарын 31-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

Үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  2023.04.30

2023 оны дугаар сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

Үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  2023.03.31

2023 оны дугаар сарын 31-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА 2023.02.28

2023 оны 2 сарын 28-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА 2023.01.31

2023 оны 1 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2022 ОНЫ 12 САРЫН 31-НИЙ БАЙДЛААРХ ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА

2022 оны 12 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2022 ОНЫ 11 САРЫН 30-НИЙ БАЙДЛААРХ ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА

2022 оны 10 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх


Ногдол ашиг

“Говь” ХК-ийн шаардах эрх хэрэгжүүлэх хүсэлт ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааны төлбөрийг төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа

“Говь” ХК-ийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч “Таванбогд Холдингс” ХХК-иас Компанийн тухай хуулийн 53, 54 дүгээр зүйлд заасныг үндэслэн бусад хувьцаа эзэмшигдийн хувьцааг эргүүлэн худалдан авахыг компаниас шаардах эрхийг хэрэгжүүлэх хүсэлт гаргасан нийт 96 хувьцаа эзэмшигчдийн 3,427,017 ширхэг хувьцаанд ногдох 919,331,580.42 төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд 2024 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцааны төлбөр /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тоо ширхэгДансанд байршуулсан хувьцааны төлбөр /төг/
354“ГОВЬ”ХК (GOV)2024-03-15268.26 ₮963,427,017  919,331,580.42₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“МОНГОЛ БАЗАЛЬТ” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“МОНГОЛ БАЗАЛЬТ” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 19 төгрөг 95 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
544“МОНГОЛ БАЗАЛЬТ”ХК (MBW)2024.04.1219.95 ₮2,45116,925,100317,816,311.05 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“СҮҮ” ХК-ийн  2023 оны хоёрдугаар хагас жилийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“СҮҮ” ХК-ийн 2023 оны хоёрдугаар хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 5 төгрөг 61 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2024 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тоо ширхэгДансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
135“СҮҮ”ХК (SUU)2024-04-025.61 ₮10,77420,409,157108,962,604.41 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“АЙТҮҮЛС” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Айтүүлс” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох /нэмж тараасан/ нэгж хувьцаанд 2 төгрөг 85 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
543“АЙТҮҮЛС”ХК (ITLS)2024.03.292.85 ₮2,28820,200,32454,806,037.90 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ТАВАН ТОЛГОЙ” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Таван толгой” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох /нэмж тараасан/ нэгж хувьцаанд 4,746 төгрөг 20 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
458“ТАВАН ТОЛГОЙ”ХК (TTL)2024.04.124,746.20 ₮3,4452,657,19512,463,934,868.80 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“БОДЬ ДААТГАЛ” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Бодь даатгал” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 2 төгрөг 56 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
554“БОДЬ ДААТГАЛ”ХК (BODI)2024.03.252.56 ₮1,49459,441,991147,797,123.32 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ТАХЬ-КО” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Тахь-ко” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 102 төгрөг 60 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
44“ТАХЬ-КО” ХК (TAH)2024.04.05102.60 ₮6271,138,287116,788,230.00 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ХҮРД” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Хүрд” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 2137 төгрөг 50 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
8“ХҮРД” ХК (HRD)2024.03.212,137.50 ₮9535,04174,684,812.50 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“БиДиСек ҮЦК” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“БиДиСек ҮЦК” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 32 төгрөг 21 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
522“БиДиСек ҮЦК” ХК (BDS)2024.03.1132.21 ₮62813,694,883412,640,813.43 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Түмэн шувуут” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 16 төгрөг 25 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
549“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХК (TUM)2024.04.0916.25 ₮15,09937,421,112606,202,323.57 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“АПУ” ХК-ийн  2023 оны хоёрдугаар хагас жилийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“АПУ” ХК-ийн 2023 оны хоёрдугаар хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 41 төгрөг 80 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
90“АПУ”ХК (APU)2024.04.1241.80 ₮29,034136,515,2995,686,331,776.40 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ИНВЕСКОР ББСБ” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Инвескор ББСБ” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 50 төгрөг 35 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
553“ИНВЕСКОР ББСБ”ХК (INV)2024.04.1050.35 ₮1,756753,744,2813,574,052,024.05 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ХАС БАНК” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Хас банк” ХК-ийн 2023 оны II хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 23 төгрөг 99 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
568“ХАС БАНК”ХК (ХАС)2024.04.0923.99 ₮11,18952,700,0001,265,059,258.90 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ТЕХНИК ИМПОРТ” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Техник импорт” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 950 төгрөг /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
441“ТЕХНИК ИМПОРТ”ХК (TEX)2024.03.18950 ₮45113,01912,356,800.00 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“МОНГОЛ ШУУДАН” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Монгол шуудан” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 5 төгрөг  70 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
541“МОНГОЛ ШУУДАН”ХК (MNP)2024.04.105.70 ₮3,38033,859,363191,605,271.70 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“БОГД БАНК” ХК-ИЙН 2023 ОНЫ НОГДОЛ АШГИЙГ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ДАНСАНД БАЙРШУУЛЛАА.

“Богд банк” ХК-ийн 2023 оны хоёрдугаар хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 2 төгрөг 67 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2024 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тоо ширхэгДансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
558“БОГД БАНК”ХК (BOGD)2024-04-082.67₮2,78364,015,760170,512,556.10 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“АРД ДААТГАЛ” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашиг 324,830,331₮ хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Ард даатгал” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 28 төгрөг 50 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
548“АРД ДААТГАЛ”ХК (AIC)2024.03.3128.50 ₮9,72511,445,336324,830,331.00₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ГОЛОМТ БАНК” ХК-ИЙН 2023 ОНЫ НОГДОЛ АШГИЙГ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ДАНСАНД БАЙРШУУЛЛАА.

“Голомт банк” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 85 төгрөг 50 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
562“ГОЛОМТ БАНК” ХК (GLMT)2024.03.2585.50 ₮20,17893,834,4668,024,176,534.50 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ ” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 11 төгрөг 79 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
510“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ”ХК (MSE)2024.04.0511.79 ₮7,567119,157,6031,400,845,376.01 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ХААН БАНК” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашиг 237,166,358,053.40 ₮ хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа

“Хаан банк” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 134 төгрөг 64 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
563“ХААН БАНК”ХК (KHAN)2024.04.05134.64 ₮28,5981,912,198,000237,166,358,053.40 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“АРД КРЕДИТ ББСБ” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашиг 377,143,018.70₮ хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Ард Кредит ББСБ” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 2 төгрөг 66 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
550“АРД КРЕДИТ ББСБ”ХК (ADB)2024.04.052.66 ₮14,787141,627,598377,143,018.70₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ТӨРИЙН БАНК” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашиг 27,350,847,859.30₮ хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа

“Төрийн банк” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 62 төгрөг 89 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
564“ТӨРИЙН БАНК”ХК (SBM)2024.04.0862.89 ₮9,210415,096,25027,350,847,859.30₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“БАРИЛГА КОРПОРАЦИ” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашиг 757,625.00 ₮ байршууллаа

“Барилга корпораци” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 475 төгрөг /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
476“БАРИЛГА КОРПОРАЦИ”ХК (BRC)2024.03.07475 ₮181,595757,625.00 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“УЛААНБААТАР ХИВС” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашиг 653,593,560.00₮ байршууллаа

“Улаанбаатар хивс” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 1,615 төгрөг /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
7“УЛААНБААТАР ХИВС” ХК (UBH)2024.03.141,615 ₮895404,829653,593,560.00 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ИННОВЭЙШН ИНВЕСТМЕНТ” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашиг 3,546,061,056.94₮ байршууллаа

“ИННОВЭЙШН ИНВЕСТМЕНТ” ХК

3,546,061,056.94₮

2023 ногдол ашиг

ИННОВЭЙШН ИНВЕСТМЕНТ” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 19 төгрөг 47 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
570“ИННОВЭЙШН ИНВЕСТМЕНТ”ХК
(QPAY)
2024.04.0819.47 ₮91,231184,889,1603,546,061,056.94₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Хас банк” ХК-ийн 2023 оны нэгдүгээр хагас жилийн ногдол ашиг 601,408,309.05₮ байршууллаа

“Хас банк” ХК-ийн 2023 оны нэгдүгээр хагас жилийн ногдол ашиг 601,408,309.05₮ байршууллаа

“Хас банк” ХК

601,408,309.05 ₮
2023 оны нэгдүгээр хагас жилийн ногдол ашиг

“Хас банк” ХК-ийн 2023 оны нэгдүгээр хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 14 төгрөг 02 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2024 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
568“ХАС БАНК”ХК (XAC)2024-01-0214.02₮11,09242,852,405601,408,309.05 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“СҮҮ” ХК-ийн 2023 оны нэгдүгээр хагас жилийн ногдол ашиг 142,823,909.96 ₮ байршууллаа

“СҮҮ” ХК-ийн 2023 оны нэгдүгээр хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 7 төгрөг 32 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2024 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
135“СҮҮ”ХК (SUU)2023-09-067.32₮9,41320,409,157142,823,909.96 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“МОНГОЛ БАЗАЛЬТ” ХК-ийн  2022 оны ногдол ашиг 300,416,790₮ байршууллаа.

“МОНГОЛ БАЗАЛЬТ” ХК-ийн 2022 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 19 төгрөг /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2023 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

“МОНГОЛ БАЗАЛЬТ” ХК

300,416,790.0₮

2022 оны ногдол ашиг
КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
544“МОНГОЛ БАЗАЛЬТ”ХК (MBW)2023.03.3119 ₮2,46216,925,100300,416,790.0₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“МОНОС ХҮНС” ХК-ИЙН  2022 ОНЫ НОГДОЛ АШГИЙГ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ДАНСАНД БАЙРШУУЛЛАА.

Монос хүнс” ХК-ийн 2022 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 2 төгрөг 28 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2023 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
551“МОНОС ХҮНС”ХК (MFC)2023.04.102.28₮9,565122,651,995278,156,028.00 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“МАТЕРИАЛ ИМПЭКС” ХК-ийн  2022 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

МАТЕРИАЛ ИМПЭКС” ХК-ийн 2022 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 285 төгрөг /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2023 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тоо ширхэгДансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
379“МАТЕРИАЛ ИМПЭКС”ХК (MIE)2023-03-31285 ₮1,476200,71054,448,755.00 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх


Данс нээсэн тайлан

2024 ОНЫ 5 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

2024 оны 05 дугаар сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 1,685 шинэ данс, иргэний 2,125 холболтын данс нээсэн байна. ЭНД ДАРНА 

Read more

2024 ОНЫ 4 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

2024 оны 04 дүгээр сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 11,310 шинэ данс 7,520 холболтын данс нээсэн байна. ЭНД ДАРНА 

Read more

2024 ОНЫ 3 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

2024 оны 3 дугаар сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 23,503 шинэ данс 10,790 холболтын данс нээсэн байна. ЭНД ДАРНА

Read more

2024 ОНЫ 2 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

2024 оны 02 дугаар сард Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд нийт 65,523 Шинэ данс нээгдсэнээс Иргэний- 65,510 данс, Аж ахуй нэгжийн – 13 данс,  Холболтын нийт 24,942 данс нээгдсэнээс иргэний холболтын- 24,932 данс, Аж ахуй нэгжийн холболтын 10 данс тус тус нээгдсэн байна. Хэрэв та 2024 оны 02 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг татаж авах бол ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2024 ОНЫ 1 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

2024 оны 01 дүгээр сард Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд нийт 98,279 Шинэ данс нээгдсэнээс Иргэний- 98,270 данс, Аж ахуй нэгжийн – 9 данс   Хэрэв та 2024 оны 01 дүгээр сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг татаж авах бол ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2023 ОНЫ 12 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

2023 оны 12 дугаар сард Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд нийт 304 Шинэ данс нээгдсэнээс Иргэний- 284 данс, Аж ахуй нэгжийн – 20 данс,  Холболтын нийт 2898 данс нээгдсэнээс иргэний холболтын- 2880 данс, Аж ахуй нэгжийн холболтын 18 данс тус тус нээгдсэн байна. Хэрэв та 2023 оны 12 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг татаж авах бол ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2023 ОНЫ 11 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

2023 оны 11 дүгээр сард Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд нийт 804 Шинэ данс нээгдсэнээс Иргэний- 793 данс, Аж ахуй нэгжийн – 11 данс,  Холболтын нийт 1967 данс нээгдсэнээс иргэний холболтын- 1960 данс, Аж ахуй нэгжийн холболтын 7 данс тус тус нээгдсэн байна. Хэрэв та 2023 оны 11 дүгээр сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг татаж авах бол ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2023 ОНЫ 11 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

2023 оны 11 дүгээр сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 1,735 шинэ данс 9,158 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2023 оны 11 дүгээр сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2023 ОНЫ 10 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

2023 оны 10 дугаар сард Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд нийт 264 шинэ данс нээгдсэнээс Иргэний- 256 данс, Аж ахуй нэгжийн – 8 данс,  Холболтын нийт 3326 данс нээгдсэнээс иргэний- 3319 данс, Аж ахуй нэгжийн 7 данс тус тус нээгдсэн байна. Хэрэв та 2023 оны 10 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг татаж авах бол ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2023 ОНЫ 10 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

2023 оны 10 дугаар сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 264 шинэ данс 3,319 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2023 оны 10 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more