Үнэт Цаасны Төвлөрсөн Хадгаламжийн Төв

“МОНГОЛ БАЗАЛЬТ” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт


“МОНГОЛ БАЗАЛЬТ” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 19 төгрөг 95 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
544“МОНГОЛ БАЗАЛЬТ”ХК (MBW)2024.04.1219.95 ₮2,45116,925,100317,816,311.05 ₮