Үнэт Цаасны Төвлөрсөн Хадгаламжийн Төв

“Говь” ХК-ийн шаардах эрх хэрэгжүүлэх хүсэлт ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааны төлбөрийг төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа

Хайлт


“Говь” ХК-ийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч “Таванбогд Холдингс” ХХК-иас Компанийн тухай хуулийн 53, 54 дүгээр зүйлд заасныг үндэслэн бусад хувьцаа эзэмшигдийн хувьцааг эргүүлэн худалдан авахыг компаниас шаардах эрхийг хэрэгжүүлэх хүсэлт гаргасан нийт 96 хувьцаа эзэмшигчдийн 3,427,017 ширхэг хувьцаанд ногдох 919,331,580.42 төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд 2024 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцааны төлбөр /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тоо ширхэгДансанд байршуулсан хувьцааны төлбөр /төг/
354“ГОВЬ”ХК (GOV)2024-03-15268.26 ₮963,427,017  919,331,580.42₮