ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“БОДЬ ДААТГАЛ” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт


“Бодь даатгал” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 2 төгрөг 56 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
554“БОДЬ ДААТГАЛ”ХК (BODI)2024.03.252.56 ₮1,49459,441,991147,797,123.32 ₮