Үнэт Цаасны Төвлөрсөн Хадгаламжийн Төв

“АЙТҮҮЛС” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт


“Айтүүлс” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох /нэмж тараасан/ нэгж хувьцаанд 2 төгрөг 85 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
543“АЙТҮҮЛС”ХК (ITLS)2024.03.292.85 ₮2,28820,200,32454,806,037.90 ₮